Podmínky

 
Objednavatel je tímto srozuměn že pro zarezervování termínu je nutné vyplnit formulář: závazná objednávka. Po její odeslání se vygeneruje informace o zaplacení zálohy.Jestliže nebude vyplněn a odeslán formulář a poté zaslána záloha, rezervace termínu se nepovažuje jako zarezervovaný ternín. 
Zhotovitel se zavazuje, že po odeslání zálohy zhotoviteli upozorní objednavatele o přijetí zaslané zálohy a tímto proběhne pevné zarezervování termínu . Zhotovitel se tímto zavazuje, uskutečnit objednanou službu včas a vřádném termínu. Zároveň si vyhrazuje v případě potřeby či nenadálých událostí právo změny osoby zhotovitele objednané služby.Čimž objednaná služba bude splněna.